Communicatie met ouders

Bij kinderopvang Purkie hechten wij veel waarde aan een goede communicatie met ouders. Dit gebeurt op verschillende manieren.

Naast een uitgebreide dagelijkse overdracht tijdens de haal en breng momenten, hebben wij ook een online ouderlogin. Hierin registreren de pedagogisch medewerkers de slaap- en eet tijden van uw kind. Maar ook bijzondere gebeurtenissen en andere wetenswaardigheden en foto’s.  Ook is het mogelijk om hun belevenissen van thuis via de ouderlogin te delen, en vragen aan de pedagogisch medewerksters te stellen

Om het welbevinden van de kinderen bij Purkie te kunnen bepalen worden er gerichte observaties gedaan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatie formulieren. Naar aanleiding van de observaties wordt u één keer per jaar uitgenodigd voor een ontwikkelingsgesprek. Uiteraard bestaat er de mogelijkheid voor een extra gesprek indien u hier behoefte aan heeft.

Purkie organiseert minimaal één keer per jaar een ouderavond of thema-avond. Hierin wordt u op de hoogte gesteld van de nieuwste ontwikkelingen binnen ons dagverblijf. Ook wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan actuele thema’s binnen de kinderopvang.

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van allerlei nieuws en ontwikkelingen binnen ons kinderdagverblijf.  De nieuwsbrief wordt iedere maand via e-mail verstuurd.