Omgang met de kinderen
In de omgang met kinderen wordt veel belang gehecht aan de eigenheid van een kind. Wij werken kindvolgend.

De leidsters geven de kinderen veel positieve aandacht. Ze werken vanuit een positieve basishouding en benadering van kinderen.

Kinderen hoeven niet aan activiteiten mee te doen als zij dat niet willen. Wel worden kinderen gestimuleerd in het meedoen aan activiteiten, omdat ze soms een kleine drempel over moeten.

Leidsters spreken kinderen op ooghoogte aan en geven duidelijk aan wat ze gaan doen. Ze spreken rustig en duidelijk, en ´schreeuwen´ niet door de ruimte naar een kind, maar lopen er naar toe om het aan te spreken.

Ook voor baby´s is het belangrijk dat de leidsters tegen ze praten en laten weten wat ze gaan doen. We pakken baby´s nooit ´zomaar´ van de grond, maar maken eerst oogcontact met het kind. Dit zodat het kind weet wat er gaat gebeuren.

De leidsters straffen kinderen niet, maar proberen samen met het kind een oplossing te zoeken. Ze geven aan dat we het gedrag van een kind niet accepteren en waarom we het niet leuk vinden.