Pedagogisch medewerkers

Kinderdagverblijf Purkie is een kleine organisatie die zich kenmerkt door kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid. De pedagogisch medewerkers spelen een hele belangrijke rol in de dagelijkse omgang met kinderen en ouders. Kinderopvang Purkie besteedt daarom veel zorg en aandacht aan het aannemen, trainen en begeleiden van haar personeel.

Op elke groep zijn er dagelijks twee vaste pedagogisch medewerkers werkzaam. Zij zijn minimaal in het bezit zijn van het MBO diploma Sociaal Pedagogisch Werk. Daarnaast worden de pedagogisch medewerkers ondersteund door stagiaires. In geval van ziekte of vakantie werken we met vaste invalkrachten.

De professionele deskundigheid van onze pedagogisch medewerkers proberen we continu te bevorderen. Behalve door het volgen van de ontwikkelingen op pedagogisch terrein, laten we ons personeel ook met regelmaat trainen en bijscholing volgen op verschillende vakgebieden. Door middel van trainingen en cursussen, houden we onze medewerkers up-to-date en enthousiast!