Tarief

Het uurtarief is gelijk aan het tarief van de andere groepen op Kinderopvang Purkie, namelijk Euro 7.52. Voor een peuter-speel-ochtend komt dit dus neer op een kleine 25 euro per ochtend. Omdat deze groep onder de kinderopvang valt, komen de afgenomen uren in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Op www.toeslagen.nl kunt u berekenen of u hier recht op heeft en hoeveel u terugkrijgt.

Kinderopvang Purkie

De peuter-speel-ochtenden zijn onderdeel van Kinderopvang Purkie, de algemene zaken zullen dus ook via Purkie lopen. Hierbij valt te denken aan aanmelding en plaatsing, maar ook de protocollen en de Risico-inventarisatie zullen geregeld worden door Kinderopvang Purkie.

Aanmelding en plaatsing:

Als u uw kind wilt aanmelden voor de peuter-speel-ochtenden kunt u dit doen via kinderopvang Purkie. U kunt uw kind aanmelden door een inschrijfformulier op de website in te vullen

Vakantie en studiedagen:

Wij maken gebruik van de ruimte van BSO Jungkidz. Tijdens de vakantie is er geen peuteropvang. Op studiedagen, waarbij het merendeel van de IJsselsteinse scholen vrij zijn, zal er ook geen peuteropvang zijn. Deze dagen worden aan het begin van ieder schooljaar bekend gemaakt.

Groepssamenstelling

Op de peuterspeelzaal is ruimte voor maximaal 16 kinderen. Zij worden begeleid door 2 pedagogisch medewerkers en eventueel een stagiaire.