Visie en missie
Bij kinderopvang Purkie wordt gewerkt met een pedagogisch beleid. Hieronder wordt de belangrijkste informatie weergeven, zodat u weet wat onze werkwijze is. Voor uitgebreidere informatie ligt het pedagogisch beleidsplan ter inzage op de locatie.

Kinderopvang Purkie biedt kinderen in een huiselijke sfeer rust, ruimte en respect, waardoor zij zich vanuit een geborgen en veilige omgeving in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.
Het kindvolgend werken is gebaseerd op vier pijlers:

  • Respectvolle benadering
  • Ruimtelijke benadering
  • Individuele benadering
  • Positieve benadering

Inspiratie is gehaald uit verschillende vooruitstrevende pedagogen en filosofen. Enkele pedagogen en filosofen die een inbreng hebben gehad op onze pijlers zijn Janusz Korczak, Emmi Pickler en Aletha Solter.

Respectvolle benadering
De kinderopvang benadert kinderen, ouders, medewerkers en relaties respectvol vanuit de belevingswereld van degene die benaderd wordt. Met betrekking tot de kinderen betekent dat, dat men oog heeft voor de eigenheid en individualiteit van het kind. Naast individueel contact wordt het kind begeleid in de omgang met de volwassene en de andere kinderen. Dit wordt genoemd: het actief volgend begeleiden in dialoog. We leren kinderen zelf leren. We hebben oog voor detail, respect voor elkaar, de dingen om ons heen en voor de natuur.

Ruimtelijke benadering (in fysieke en psychische zin)
Er wordt uitgegaan van het feit dat iedereen (kind en volwassene) door de ruimte om zich heen, zich kan ontwikkelen. Daarom bieden we verschillende plekken waar diverse activiteiten gedaan kunnen worden. Wij geven de kinderen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen. We zorgen voor ruimte, voor creatieve experimenten en het opdoen van nieuwe ervaringen. Nieuwe ervaringen die aansluiten bij de ontwikkeling van het kind.

Individuele benadering
Ieder mens is uniek. We luisteren echt naar elkaar, we nemen elkaar serieus en we gaan in op een vraag. De kinderen hebben de mogelijkheid vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun eigen belangstelling.

Positieve benadering
Een positief zelfbeeld is de basis van de hele ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om de signalen op te merken: wat vraagt een kind; en hoe wordt er omgegaan met deze vraag van het kind. Aan zowel de kinderen als aan elkaar wordt veiligheid, vertrouwen en ruimte geboden. Hierdoor krijgen de kinderen de mogelijkheid, en worden ze gestimuleerd, te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Tevens leren de kinderen hierdoor respect te hebben voor elkaar, de omgeving en zichzelf.