VVE en Workshops
Binnen ons dagverblijf werken wij met een VVE programma genaamd Peuterplein.
VVE staat voor: vroeg voorschoolse educatie.

Peuterplein stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen. Samen ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen.
Met Peuterplein kunnen wij de kinderen optimaal stimuleren in hun ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek, voorbereidend rekenen en muziek.

Peuterplein is opgebouwd uit acht thema’s die ongeveer een maand duren. De verschillende thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn; familie, lente, water of huisdieren. Rondom deze thema’s worden verschillende activiteiten georganiseerd die passen bij het thema en de verschillende ontwikkelingsgebieden.

 

Bovendien vinden wij het bij kinderopvang Purkie belangrijk om net dat beetje extra te bieden, een goed voorbeeld hiervan zijn onze workshops prentenboekenpret.Deze workshops passen binnen onze VVE thema’s en ondersteunen ons voorleesbeleid.

De workshops worden door de leidsters zelf gegeven, zodat er een vertrouwd gezicht is voor uw kind. De leidsters krijgen hiervoor speciale begeleiding.

Per maand werken we thematisch en opbouwend aan de workshops waarin herhaling het toverwoord is. We bieden natuurlijk ook volop structuur en plezier erin aan!