Dagindeling

Bij Purkie wordt gewerkt volgens een vast dagritme. Dit geeft kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. Zo wordt er op vaste tijden gegeten, gedronken en gespeeld.

Op alle groepen is een dagschema aanwezig.

Voor baby’s geldt dat de ouders zelf de gewenste voeding- en slaaptijden aangeven. Wij zetten het ritme van thuis door op de opvang. Voor de oudere kinderen zijn er vaste rustuurtjes, maar daar kan van afgeweken worden indien een kind dat nodig heeft of als ouders dat aangeven.

Naast de normale dagelijkse verzorging is er veel aandacht voor individuele en groepsactiviteiten, passend bij de leeftijd van de kinderen. Daarnaast wordt er vaak in de speelhal en buiten gespeeld, zodat kinderen de ruimte krijgen hun energie kwijt te kunnen.