Ruilen en extra dagen

Wilt u een dag ruilen? Dan kunt u dit via het ouderportaal aanvragen. Houd er dan wel rekening mee dat de gewenste datum maximaal 2 weken voor of 2 weken na de te ruilen datum valt. Dit is de periode waarbinnen een ruildag kan worden ingezet. U ontvangt binnen 2 werkdagen reactie of uw ruilverzoek kan worden goedgekeurd. Dit is afhankelijk van de groepsgrootte en de leidster-kind ratio.  

Wilt u incidenteel een extra dag opvang voor uw kind? Dan kunt u dit ook aanvragen via het online ouderportaal. Op basis van de groepsgrootte en het aantal medewerkers, wordt dan bekeken of uw kind terecht kan. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie op uw aanvraag.  

Wilt u structureel een extra dag opvang of de opvang dag wijzigen? Stuur dan een mail naar planning@kinderopvang-purkie.nl om de mogelijkheden te bespreken.