Tarieven

Het uurtarief voor 2024 is € 10,38. In onderstaande tabel een overzicht van de maandelijkse kosten. 

Dagopvang 07:30 - 18:00 uur

Dagen per week Aantal uren per maand Totale kosten per maand
1 44,63 € 463,26
2 89,25 € 926,42
3 133,89 € 1389,78
4 178,52 € 1853,04
5 223,15 € 2316,30

Peuteropvang 08:30 - 12:30 uur

Dagen per week Aantal uren per maand Totale kosten per maand
1 13,33 € 138,37
2 26,66 € 276,73
3 40,00 € 415,20
4 53,33 € 553,57
5 66,66 € 691,93

Naast de bovenstaande kosten, betaalt u de eerste maand 20 euro aanmeldgeld en de borg voor de elektronische badge die u van ons ontvangt. Deze heeft u nodig om de deur te openen bij halen en brengen. De borg bedraagt 25 euro per badge. Als u, na beëindiging van het contract, de badge weer inlevert, wordt de borg teruggestort. 

 

Ieder jaar worden per 1 januari de tarieven verhoogd. Eind november worden de nieuwe tarieven bekend gemaakt.


Dagopvang

De opvang wordt berekend per afgenomen dag, ongeacht de breng- of ophaaltijd. 

Tussen Kerst en Oud&Nieuw is Kinderopvang Purkie gesloten. De maandprijs is daarom opgebouwd door 51 weken opvang, te delen door 12 maanden. U betaalt daardoor iedere maand hetzelfde maandbedrag.

Bij de prijs is inbegrepen: fruit, lunch, gezonde tussendoortjes, sap en melk. Wij zorgen ook voor luiers en verzorgingsproducten. Flesvoeding of borstvoeding en dieetvoeding moeten meegegeven worden.

Als u uw kind niet brengt vanwege bijvoorbeeld ziekte of vakantie, betaalt u de opvang gewoon door. U kunt voor deze dagen wel een ruilverzoek indienen via het ouderportaal. De ruildag mag maximaal 2 weken voor of 2 weken na de te ruilen dag vallen. Op basis van de groepsgrootte en de leidster-kind ratio wordt bekeken of uw ruilverzoek kan worden goedgekeurd. U ontvangt binnen 2 werkdagen reactie.

 

Peuteropvang

Tijdens schoolvakanties is de peutergroep "De Eigenwijsjes" gesloten. De maandprijs is daarom opgebouwd door 40 weken opvang, te delen door 12 maanden. U betaalt daardoor iedere maand hetzelfde maandbedrag.

Bij de prijs is inbegrepen: fruit, lunch, sap en melk. Wij zorgen ook voor luiers en verzorgingsproducten. 

Als u uw kind niet brengt vanwege bijvoorbeeld ziekte of vakantie betaalt u de opvang wel gewoon door. U kunt voor deze dagen wel een ruilverzoek indienen via het ouderportaal. De ruildag mag maximaal 2 weken voor of 2 weken na de te ruilen dag vallen. Op basis van de groepsgrootte en de leidster-kind ratio wordt bekeken of uw ruilverzoek kan worden goedgekeurd. U ontvangt binnen 2 werkdagen reactie.

 

Kinderopvangtoeslag

Afhankelijk van uw financiële situatie, kunt u een (groot) deel van de kinderopvangkosten terugkrijgen van de belastingdienst. Op www.toeslagen.nl kunt u bekijken of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en eventueel een proefberekening maken van de teruggave.