Wet kinderopvang

De Wet Kinderopvang regelt aan welke kwaliteitseisen de kinderopvang moet voldoen en hoe het toezicht daarop is geregeld.

Iedere goedgekeurde kinderopvangvoorziening ontvangt een registratienummer. 

Een opvang wordt pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen opgenomen, als zij voldoen aan bepaalde regels:

  • De veiligheid en gezondheid van kinderen wordt gegarandeerd
  • Begeleiders hebben een passend diploma
  • Het aantal beroepskrachten past bij de groepsgrootte van de kinderen en de leeftijd van de groep
  • Het pedagogische beleid is van goede kwaliteit
  • De opvanglocatie en de inrichting zijn van goede kwaliteit
  • De ruimte waarin de kinderen worden opgevangen is groot genoeg

 

Jaarlijks controleert de GGD aangekondigd en onaangekondigd regelmatig of de opvang nog aan de kwaliteitseisen voldoet.

 

De inspectierapporten van de GGD zijn openbaar en kunt u hier downloaden.