Visie en Beleid

Centraal in onze visie staat dat opvang leuk en gezellig moet zijn voor kinderen. Wij vangen de kinderen daarom op in een warme sfeer, een vertrouwde en veilige omgeving, waar kinderen zich vrij en thuis voelen. Rust, ruimte en respect staan daarbij voorop. 

We zijn gespecialiseerd in de opvang en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. We streven naar een hoog niveau; we stimuleren de sociale, emotionele, motorische en taalontwikkeling van het kind.  

Elk kind is nieuwsgierig en gaat op onderzoek uit, het doet nieuwe ervaringen op om zich zo verder te ontwikkelen. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen interesses; we proberen de kinderen daarin te stimuleren. We vinden het belangrijk dat elk kind uitgroeit tot een vrolijke kleuter met zelfvertrouwen en proberen daar een steentje aan bij te dragen. Individuele en positieve benadering zijn daarin voor ons kernwoorden. 

Kinderen leren door spel en ontdekking; we bieden ze de ruimte en begeleiding, zodat zij spelenderwijs kunnen ontwikkelen en ontdekken. We bieden leeftijdsgericht activiteiten en uitdagende materialen aan. 


Op elke groep werken gekwalificeerde en professionele pedagogisch medewerkers. 

We werken volgens ons pedagogisch beleid wat geïnspireerd is door verschillende vooruitstrevende pedagogen en filosofen, zoals Janusz KorczakEmmi Pickler en Aletha Solter.