Dagindeling

Voor baby’s (tot 18 maanden) wordt de dagindeling voornamelijk bepaald door het individuele slaap- en voedingsritme van het kind. Hierbij volgen wij, in overleg met de ouders, zoveel mogelijk het ritme van thuis. Wanneer uw kindje hier aan toe is, zal hij of zij langzaam overgaan in het ritme van de groep. We werken zoveel mogelijk met een vaste dagindeling. Voor kinderen wordt de dag zo herkenbaar. Een vast dagritme geeft kinderen een veilig en vertrouwd gevoel.

Uiteraard hebben wij hierbij ook oog voor de individuele behoefte van elk kind. De volgorde van de activiteiten is belangrijker dan het precieze tijdstip. We kijken naar de kinderen. Zitten ze bijvoorbeeld net helemaal in hun spel, dan kan er ook wat later gegeten worden.

De basis dagindeling is als volgt:

07:30-09:30 uur: Kinderen worden gebracht.  

Wij hechten veel waarde aan een overdracht op dit moment. We horen dan graag hoe het met uw kindje gaat en of er eventuele bijzonderheden zijn. Daarna neemt de pedagogisch medewerker samen met uw kindje afscheid van papa of mama.

09:30-10:00: Fruit eten

We gaan gezellig met z’n allen aan tafel. Baby’s die wakker zijn, zijn er ook bij. Zij zitten in een kinderstoel, op schoot of in een wipstoeltje. We starten met een liedje en met elkaar eten we fruit en drinken we water.

10:00-11:30 uur: Vrij spel of begeleide activiteit

We werken op Purkie met VE. Elke maand staat er een ander thema centraal. We bieden in de ochtend activiteiten aan binnen het VE thema waar we op dat moment mee werken. Dat kan een knutselwerkje zijn, maar ook een dans, buitenactiviteit of bijvoorbeeld een ontdekkingsspel.

11:30-12:30 uur: Brood eten

Nadat we gezamenlijk hebben opgeruimd, gaan we met z’n allen aan tafel. Voordat we een lekker broodje eten, wordt er natuurlijk eerst gezongen. Bij de broodmaaltijd drinken we melk of water.

13:00-15:00 uur: Slapen of vrij spelen

De kinderen die gaan slapen, gaan naar de slaapkamer. Ze worden door onze pedagogisch medewerker lekker toegestopt, zodat ze lekker in slaap vallen.

De kinderen die niet meer slapen tussen de middag, gaan rustig spelen aan tafel. Bijvoorbeeld met duplo of klei.

15:00-15:30 uur: Wat eten en drinken

Als de kinderen allemaal wakker zijn en rustig zijn bijgekomen, gaan we even aan tafel voor wat drinken en wat eten.

16:00–18:00 uur: Naar de speelhal / ophalen

We sluiten de dag af in onze prachtige speelhal. De speelhal is het hart van onze opvang. Het is de plek waar alle kinderen samen komen, en samen al spelend de dag afsluiten. Hierdoor ontmoeten alle papa’s en mama’s elkaar hier ook als ze hun kindje komen ophalen.

Als u uw kindje komt halen, maken we graag even tijd om kort met u de dag te bespreken. Wat hebben we allemaal gedaan? Waren er nog bijzonderheden?