Klachtenregeling

U maakt als ouder/verzorger gebruik van opvang voor uw kind bij Kinderopvang Purkie. Wij en onze medewerkers doen onze uiterste best om aan uw verwachtingen te voldoen, volgens de gemaakte afspraken. Als u over de dienstverlening niet tevreden bent of klachten heeft, horen wij dat graag, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. 

De klachtenprocedure bij Kinderopvang Purkie: 

  1. U richt zich met uw klacht tot de betrokken medewerker. Bijvoorbeeld de groepsleidster of de kantoormedewerker. De betreffende medewerker probeert de klacht met u op te lossen. 
  2. Wordt de klacht niet naar uw tevredenheid opgelost of gaat de klacht over de organisatie, dan richt u zich tot de directie. De directie probeert de klacht in overleg met u en de betrokken medewerker op te lossen. 

Bij het mondeling indienen van een klacht wordt u verteld wat er gedaan wordt om de klachten te behandelen en hoeveel tijd er nodig is om de klacht in behandeling te nemen. 

Bij het schriftelijke indienen van de klacht ontvangt u binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging, waar in vermeld staat wat er gedaan wordt om de klacht te behandelen en binnen welke termijn de klacht afgehandeld is. 

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 

Met deze procedure, is het streven de klacht binnen een maand af te handelen. 

Natuurlijk willen wij uw klacht het liefst intern oplossen. Wij hopen dan ook dat u zoveel vertrouwen heeft in Kinderopvang Purkie dat wij er samen uit komen. Mocht dit naar uw idee niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de oudercommissie 

Heeft u het idee dat we er niet samen uitkomen, of dat u niet serieus genomen wordt, dan kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Dit hoort bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Van het loket krijgt u advies en informatie. Ook kunnen zij bemiddelen tussen u en onze organisatie. Dit is gratis. 

Is uw klacht hierna nog niet opgelost? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. U betaalt hiervoor wel een beperkte vergoeding (klachtengeld). En om dit te kunnen doen, moet u eerst de interne klachtenprocedure van de kinderopvangorganisatie hebben doorlopen.