Tarieven
Jaarlijks wordt er in samenwerking met de oudercommissie gekeken naar de prijs van de kinderopvang.
Voor 2018 is de uurprijs van € 7.52 vastgesteld:

Hoogst waarschijnlijk heeft u recht op kinderopvangtoeslag, en krijgt u dus een deel via de belastingdienst vergoed.

Of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel, hangt af van:

  • het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner
  • uw situatie: u en uw toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling
  • het aantal kinderen in de opvang
  • het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag door naar www.toeslagen.nl